Folkemus 2011-2012
Herunder ligger links til noder og lyd-filer med nogle af de melodier vi har spillet.
repetoire 2012
   Slowjam 2011-12   Slowjam 2012-13   Slowjam 2013-14   Slowjam 2014-15   Slowjam 2015-16   Slowjam 2016-17
MELODI TYPE LydLyd Node
ABC-visen SF-node
Stødt kanel Familievals SF-node
Den Sødeste vals vals SF-node
Smedens 2. Fynbo Fynbo SF-node
Når vinden er os føjelig Sønderhoning SF-node
Stam Villums styk' Sønderhoning SF-node
Gånglåt från Äppelbo March SF-node
Yugo Kredsdans SF-node
Lyø Skottis Skottis SF-node
Habadekuk Sønderhoning SF-node
En ting er vis mazurka SF-node
A vil danse med Mett' Mari Sønderhoning SF-node
Kalenderfynbo Hamborger SF-node
Viben Dansk pols SF-node
Erik Jensen nr 5
(Dansk pols nr 21)
Dansk pols MP3 3/4:
MP3 9/8:
MP3 9/8 tf
3/4-WAV
9/8-WAV
9/8tf-WAV
SF-node
Vejrmølledans SF-node
To kønne Øjne Familie SF-node
Den toppede Høne 3mandsHopsa SF-node
Mungalåtenganglåt SF-node
Polska fra Kumla(triol)polska Node(*)
Den muntre Kreds Familje SF-node
Brurleken at Sulhusgubba
Røros pols YouTube MP3
SlowJamMP3

SlowJam-mp3-slow
Node(*)
Node(pdf)
Jakke-di-jak triol-polska Node(pdf)